IBA verklaart Benamite

Je zult er waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben: Benamite. Toch gebruik je het iedere keer weer als je gebruik maakt van de A–Eskwadraatwebsite. Benamite is het virtuele filesystem van de website. Veel websites gebruiken een fysieke filesystem als structuur van de website. Dit houdt in dat er ergens op een server een mapje moet bestaan. Als je op de website naar bijvoorbeeld www.website.nl/index.html wilt gaan, betekent dat dat er in het mapje op de server een bestand index.html moet bestaan en dat de webserver ook nog de juiste rechten moet hebben om dat bestand te kunnen lezen. Je kunt wel begrijpen dat, als je website uit veel verschillende pagina’s bestaat, je dus heel veel verschillende bestanden nodig hebt, wat nogal veel overhead geeft. De A–Eskwadraatwebsite heeft op dit moment rond de 4000 verschillende unieke pagina’s waarbij de pagina’s die een variabele url hebben, zoals bijvoorbeeld a-eskwadraat.nl/Leden/5794, niet meegenomen zijn. Om de overhead te besparen is er ooit jaren geleden (in 2006 al) Benamite gemaakt.

Hoe werkt Benamite dan? Stel, je gaat naar de pagina https://www.a-eskwadraat.nl/Service/Bugweb/. We vergeten het https://www.a-eskwadraat.nl/-gedeelte want dat geeft alleen het domein aan waarmee de server gevonden kan worden en heeft voor Benamite geen verdere functie. We houden dus de uri /Service/Bugweb/ over. Deze gaan we door Benamite halen. Benamite gaat als eerste de eerste '/' bekijken, wat de root is van de site. Hij kijkt of het wel bestaat in Benamite, of het een map is en of de huidige gebruiker er wel bij mag. Als dit allemaal goed is, gaat Benamite door naar het volgende gedeelte: 'Service/'. Ook hier kijkt hij weer of het bestaat, etc, etc. Op die manier werkt Benamite de delen van de uri een voor een af. Eenmaal bij het laatste aangekomen, zijn er een aantal opties. Als het laatste element een bestand is in Benamite, dan opent hij het bestand. Als het een map betreft, probeert hij het bestand 'index.html' in die map te openen (de naamgeving is door de jaren heen niet veranderd en eigenlijk niet meer van toepassing, want we hebben nauwelijks nog html-bestanden op de website). Als dat bestand niet bestaat, stuurt hij een foutmelding naar de gebruiker.

Dan is er ook nog de speciale ‘variabele entry’. Dit zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld elk lid kan bekijken op /Leden/*lidnr*. Een variabele entry is een map met wat extra’s: je kan eisen van de variabele entry wat het moet zijn, bijvoorbeeld een activiteit-id, een commissie-id etc en of het zichtbaar is voor de huidige gebruiker. Vervolgens accepteert de variabele entry alles wat hieraan voldoet. Wat gebeurt er dan, als je dus naar /Leden/5794/ gaat? Benamite handelt eerst /Leden/ af en als dit allemaal goed gaat, komt hij bij het gedeelte 5794/ uit. Er staat in de map /Leden/ geen map of bestand 5794, maar wel een variabele entry. Wat Benamite nu gaat doen, is: hij gaat kijken wat de variabele entry moet zijn. In dit geval moet de variabele entry een lidnummer zijn van een bestaand lid en moet degene die ingelogd is, het lid kunnen zien. Als dit allemaal goed is gegaan, stuurt Benamite het door naar het volgende gedeelte. In alle bestanden die in de map of submappen van de variabele entry staan kunnen we vervolgens met speciale php-functies alle variabele entries uit de url halen en op die manier de juiste objecten erbij halen.

Bestanden in Benamite kunnen verschillende types zijn en dus verschillende functies hebben. Het meest standaard is het normale bestand, waarmee we functies in php-bestanden kunnen aanroepen om op die manier een pagina te maken. Daarnaast hebben we geüploade bestanden, dit zijn bestanden die naar de site zijn geüpload, zoals bijvoorbeeld pdf’jes, afbeeldingen etc. Dan zijn er ook nog Publisherbestanden. Dit zijn bestanden waarvan de html wordt opgeslagen, zodat die later door gebruikers van de website aangepast kan worden en je dus niet in de code van de website hoeft te hekken om de html aan te passen. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor pagina’s zoals /Vereniging/Kamer/. Benamite heeft ook links, als een uri eindigt in een link, stuurt Benamite je meteen door naar waar de link naar toe linkt. Als laatste is er nog de php-haak. Dit is een soort midden tussen een normaal bestand en een variabele entry in. Bij een php-haak wordt de rest van de url die nog over is en niet door benamite verwerkt is, rechtstreeks aan de php-haak doorgegeven die er dan vervolgens mee kan doen wat ie wil. Php-haken werden vroeger voornamelijk gebruikt bij de menuutjes; zo werd bijvoorbeeld ‘Open de boekverkoop’, ‘Sluit de boekverkoop’ als de boekverkoop al geopend was. Tegenwoordig worden php-haken nauwelijks meer gebruikt op de A–Eskwadraatwebsite.

Al met al maakt Benamite het beheren van onze fantastische website een stuk eenvoudiger en hopelijk kijk ook jij nu weer anders tegen de website aan dan dat je voorheen deed. Lijkt het je nou leuk om nog meer over Benamite te weten te komen of wil je graag zelf knutselen aan de A–Eskwadraatwebsite, kom dan vooral een keertje langs op onze wekelijkse Werkfeestjes op de dinsdagavond in de A–Eskwadraatwerkkamer!